Tampereella 17.11.1978, kirjoittanut Kai Keskumäki (17-vuotiaana):

 

Kenen joukoissa haluan seisoa - vai tahdonko olla sitoutumaton?

Politiikoinnista kiinnostuva nuori alkaa etsiä muita samoin ajattelevia tai liittyy johonkin Suomen kahdestatoista puolueesta. Tämä itseänsä poliittisesti valveutuneena pitävä nuori käyttää kaiken aikansa keskustellen samoin ajattelevien tovereidensa kanssa. Ajatusmaailma muuttuu päivä päivältä yhä ahtaammaksi; on vain yksi ainoa aate, joka hyväksytään. Oleskellessaan ainoastaan samaa poliittista suuntausta edustavien kanssa tämä nuori muuttuu yhä enemmän sen poliittisen suuntauksen massakannattajaksi. Massakannattajalla tarkoitan sellaista nuorta, joka on muovautunut, hyläten omia ajatuksiaan, samanlaiseksi kuin muutkin aateveljensä.  

Ajatteleva nuori, joka on kiinnostunut politiikasta, mutta ei usko minkään aatteen täydelliseen paremmuuteen, ei yleensä liity mihinkään puolueeseen. Tällainen nuori pyrkii siihen, että ystäväpiirissä on mahdollisimman montaa eri ajattelutapaa. Se, että ystävillä on erilaisia näkökulmia asioihin, auttaa nuorta itseään näkemään realistisen kannan asioihin. Nuorta, joka ei sitoudu mihinkään poliittiseen aatteeseen, sanotaan sitoutumattomaksi. Hän on siis itsenäisesti, terveellä järjellä ajatteleva nuorukainen eikä puolueista riippuvaista pikkupolitiikkomassaa.

Itse tahdon olla sitoutumaton, sillä en usko minkään poliittisen opin olevan täysin oikea, niin että uhraisin koko elämäni tämän opin julistamiseen ja eteenpäin viemiseen. Sitoutumattomana minulla on oikeus ajatella miten haluan. Voin omaksua kaikenlaista tietoa enkä heti tyrmää sitä poliittisen vakaumuksen tähden. Sitoutumattomalla on kuitenkin edessään ankara taival, sillä poliittiselle aatteelle uhrautuneet taistelevat koko ajan aatteensa eteenpäin viemisen merkeissä, toisinajattelevia vastaan. Kaupungin ja valtion virkoja täytettäessä ovat ensimmäisellä sijalla jäsenkirjan omistavat. Sitoutumattomalle virat ovat monta askelta kauempana kuin niille, joilla on "oikea" jäsenkirja taskussaan.

Kohti itsenäistä, oman mielen mukaan elettyä elämää pääsee unohtamalla koko politiikan ja syventymällä omiin mieltymyksiinsä. On tietenkin politiikkoja, jotka ovat itsenäisiä ja joiden ainoa mieltymys on politiikka eli Suomen muuttaminen sellaiseksi kuin he itse haluavat. Mutta heidän kannattajistaan useat ovat jo sellaisia, että he sokeasti seuraavat tämän uuden poliittisen profeetan oppeja.

Sitoutumattomuus on keino kehittää omaa poliittista vakaumusta sellaiseksi kuin itse haluaa ja tahtoo. Se, että Suomessa on kaksitoista puoluetta, johtuu siitä, että suomalaiset politiikot haluavat pitää oman linjansa eivätkä muuttua suurten puolueiden oppien mukaan.

Rellussa on kouluneuvostovaaleissa mukana sitoutumattomat eli Antipuolue siksi, että koulussamme oppilaat eivät joutuisi sitoutumaan joihinkin puolueoppeihin äänestämällä poliittisia puolueita kouluneuvostoon ja ettei koulumme asioita ajettaisi puolueoppien mukaan, vaan terveellä järjellä.  

                                                                   x     x     x

Kirjoittaessani ylläolevan olin "Antipuolueen" oppilasehdokkaana Tampereen Lyseon Lukiossa (Rellu) kouluneuvostovaaleissa, johon minut sitten valittiin oppilasedustaksi.

Olen sitoutumattomana ehdokkaana Itsenäisyyspuolueen vaalilistalla Europarlamenttivaaleissa 2009, sillä totesin olevamme yhteisellä asialla Suomen irroittamiseksi EU:n kahleista: "Erotaan Euroopan Unionista!" 

 

Takaisin etusivulle