Nurmeksen Mätäsvaara 25.4.2009:

Nilsiän ja Nurmeksen välisellä matkalla ajaessani huomasin ajavani valtion metsien läpi.

Mieleeni heräsi kysymys, mitä tapahtuu valtion metsille, kun Suomen valtio lakkaa olemasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä ja Euroopan Unionin muuttuessa liittovaltioksi?

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on noin 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa-ja vesialueita. Metsähallitus hallinnoi siten liki kolmannesta Suomen luonnonvaroista.

Entä jos liikelaitos nimeltä "Metsähallitus" yksityistetään ja myydään ulkomaisille yrityksille kuten esim. israelilaiselle Gazit Globe Ltd:lle (joka on jo aktiivinen omistaja Suomessa), ja jos he sitten haluavat siirtää Israelin valtion Pohjois-ja Itä-Suomeen ja alkuperäisasukkaat (suomalaiset) päätyvät palestiinalaisten kohtaloon ns. kasvukeskuksissa, joihin suurin osa kansaa on jo kerätty?

Schengen-alueen vapaa liikkuvaisuus? Mitä se tarkoittaa? Ainoastaan vapaata liikkumista kaupunkien välillä Euroopassa ja sen julkisilla teillä. "Jokamiehenoikeutta" joka antaa luvan liikkua vapaasti luonnossa, ei Suomen ja Ruotsin lisäksi ole missään muussa EU-maassa. Se on suomalaisille ainutlaatuinen liikkumisen vapaus koko Suomessa. Se on myös vapaus, jonka kuka tahansa Suomeen saapunut voi hyödyntää oli hän sitten turisti, maahanmuuttaja tai pakolainen. Tämä vapaus on sama kaikille.

Tanskassa kesämökkien ostaminen on kielletty ulkomaalaisille. Se on yksi niistä monista poikkeuksista, joita Tanska on saanut EY/EU-jäsenyyteensä aikana lukuisten sitovien kansanäänestysten seurauksena. Toisaalta tanskalaiset ovat itse ostaneet kesämökkejä ympäri Eurooppaa ja eräs tanskalainen liikemies osti Skotlannista Uudenmaan kokoisen alueen yksityiseksi metsästysalueekseen linnoineen. Suomen kaltaista jokamiehenoikeutta ei Skotlannissa ole muualla kuin vuoriseuduilla ja sielläkin vain rajoitetusti. Jokamiehenoikeutta ei ole myöskään Tanskassa, jonka metsissä saa kulkea ainoastaan viitoitetuilla poluilla. Poluilta ei saa lähteä metsiin "seikkailemaan" eikä sieltä saa ottaa mukaansa mitään. Luontokokemus Tanskassa on rajoittunut piikkilankojen välissä kävelemiseen niityillä, ja lähes kaikki merenrannat ovat yksityisomistuksessa ja niiden lähestyminen on kielletty. Olen asunut ja/tai työskennellyt Tanskassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 eli yhteensä yli 20 vuotta ja olen oppinut arvostamaan Suomen jokamiehenoikeutta.

Jokamiehenoikeuden puolustaminen onkin yksi sydänasioistani jota haluan puolustaa.

Mitä tulee Lappiin ja "valtion metsiin" Lapissa, niin niiden käytöstä päättäminen pitäisi mielestäni palauttaa takaisin saamelaisille ja lappilaisille, joille ne vuosituhansien ajan ovat kuuluneet. On väärin, että Metsähallitus Vantaan Tikkurilasta käsin tekee päätöksiä 1.000 kilometriä pohjoiseen päin sijaitsevassa Lapissa. Suomen siirtomaat sijaitsevat Suomen rajojen sisäpuolella: Lappi ja Ahvenanmaa. Tämä valtion metsien siirto takaisin saamelaisille/lappilaisille kollektiiviseen omistukseen pelastaisi ne paikallisväestölle, jos EU-oikeus tulevaisuudessa pakottaa Metsähallituksen myymään valtion maat pienissä osissa tai kokonaisuutena (StoraEnso?) ulkomaalaisille tai kotimaisille yrityksille. 

 

Takaisin etusivulle